top of page
Myself and Song Zhiyong

(Li Luoneng, Li Feiyu)

These are the names of disciples printed on the back of Master Li Guichang's Tomb. The Chinese for mine reads Ma Ding and Tom's is Tom O. LaPlatney was an impossible task!

 

Liu Shaowen, Wu Yuewen, Li Runxi (son), Chen Quangong, Zhang Fusheng, Sun Liqiu, Han Runsheng, Cheng Fengji, Wu Zhenxing, Wang Chengjing, Li Xin, Li Baoling, Sun Xu, Li Wenke, Song Cunwang, Mao Mingchun, Shen Huazhang, Niu Chengyi, Cui Jinmin, Shang Yi, Fan Hanwu, Gong Chengliang,  Zhang Zhidong, Wang Guoping, Guo Chuanmao, Ping An, Song Zhiyong, Vincent Black (USA), Martin (USA), Tom (United States), Park Jong-wan (South Korea)

 

Master Li's tombstone with the names of his disciples
Li Guichang Book and Picture.jpg
bottom of page